F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Aurora 40 WG
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Fragma Delta
Gramin
Quantum
Stallion Sync TEC

Fungicidy

Criterium
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Sacron WG

Insekticidy

Ecail Ultra
Fury 10 EW

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Spodnam DC
Agility Etiketa Bezpečnostní list

S jistotou a včas proti širokému spektru plevelů

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v ječmeni ozimém a pšenici ozimé.

Účinná látka:
Diflufenikan 100 g/l
Chlortoluron 500 g/l

Formulace
SC suspenzní koncentrát

Balení
10 l

Působení přípravku
Agility je kombinovaný herbicid obsahující dvě navzájem se doplňující účinné látky.
Diflufenikan je převážně absorbován mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou.
Chlortoluron je absorbován převážně kořenovým systémem, sekundárně listy.
Při preemergentní aplikaci vytvoří diflufenikan na povrchu půdy tenkou vrstvu, chlortoluron proniká do hloubky v závislosti na půdní vlhkosti.
Vzcházející plevele jsou ničeny při pronikání povrchovou vrstvou (diflufenikan) anebo když plevele vytvářejí kořenový systém (chlortoluron).
Při včasné postemergentní aplikaci se vzájemně doplňuje účinnost obou látek absorpcí listy a kořeny.

Spektrum účinnosti přípravku
Citlivé plevele - chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, penízek rolní, hluchavka nachová, mák vlčí, rozrazily, violky, lebeda rozkladitá, chrpa modrák, merlík bílý, heřmánkovité plevele, rdesna, pryskyřník rolní, vikev.

Dávkování a aplikace
Agility je určeno pro podzimní preemergentní a postemergentní aplikaci k hubení chundelky metlice a širokého spektra dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly, violek, rozrazilů a hluchavek.
Ozimou pšenici je možné ošetřovat od zasetí do konce odnožování, tj. preemergentně a postemergentně.
V ozimém ječmeni je Agility použitelné od 1. plně vyvinutého listu.
Preemergentně se ošetřují plochy s dobře připravenou půdou bez hrud. Na lehkých a kamenitých půdách je vhodné aplikovat přípravek časně postemergentně.
Při postemergentní aplikaci neošetřovat poškozené nebo nedostatečně hluboko zaseté obilniny.
Agility je nutné aplikovat co nejdříve, při postemergentní aplikaci od děložních listů plevelů, svízel optimálně do 1. přeslene, chundelka metlice do 1–3 listů.

Upozornění
S ohledem na ochranu vodních organismů je nutné dodržet při ošetřování ochrannou vzdálenost 4 m od povrchových vod.

Následné plodiny
Po hluboké orbě není omezení.

Náhradní plodiny
Po hluboké orbě lze vysévat ječmen jarní a pšenici jarní.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.