F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Bolton Tx Etiketa Bezpečnostní list

Absolutní vítěz nad plevely v kukuřici

• Silný tandem 2 účinných látek s převážně půdním ale i listovým účinkem
• Řešení kompletního spektra dvouděložných plevelů a řady trav včetně ježatky
• Preemergentní a časně post­emergentní aplikace až do 4. listu kukuřice
• Mimořádně dlouhodobá reziduální účinnost proti následnému zaplevelení
• Možná kombinace s dalšími herbicidy dle termínu aplikace a plevelného spektra

Bolton Tx je postřikový herbicidní přípravek proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.

Účinná látka
300 g/l pethoxamid
187,5 g/l terbuthylazine

Formulace
SE, suspo emulze

Balení
10 l

Působení přípravku
Bolton Tx je herbicidní přípravek určený k preemergentnímu i postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Účinná látka terbuthylazin je plevelnými rostlinami přijímána zejména přes kořeny a koleoptile a je rychle rozváděna do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanismus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy. Citlivé plevele zastavují růst 2–3 týdny po aplikaci, vykazují chlorózy a nekrózy na špičkách a čepelích listů. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce po vzejití. Účinná látka pethoxamid je přijímána především přes kořeny a koleoptile trav a širokolistých plevelů. Mechanismus účinku je založen na inhibici buněčného dělení. V půdě reziduálně působí několik týdnů po aplikaci a brání tak novému vzcházení citlivých plevelů.

Citlivé plevele
Ježatka kuří noha, béry, lipnice roční, rosička krvavá, lesknice kanárská, laskavce, merlíky, lebedy, heřmánky, svízel přítula, lilek černý, durman obecný, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, kakosty,rdesno blešník, pohanka svlačcovitá, hořčice rolní, ředkev ohnice, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský a další

Odolné plevele
Pýr plazivý, pcháč oset, ostatní vytrvalé plevele

V dávce 3 l/ha jsou méně citlivé svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ježatka kuří noha a lesknice kanárská.

Doporučení pro aplikaci
Bolton Tx se aplikuje preemergentně, optimálně do 3 dnů po zasetí kukuřice v dávce 3–4 l/ha.
Plná dávka 4 l/ha hubí velmi široké spektrum dvouděložných plevelů a řadu plevelných trav včetně ježatky kuří nohy. Dávka 3 l/ha řeší běžné zaplevelení dvouděložnými plevely, proti ježatce potřebuje posílit vhodným partnerem.
Bolton Tx lze aplikovat i časně postemergentně, ve fázi 2–4 listů kukuřice.
V této fázi se aplikuje obvykle v dávce 2,5–3 l/ha v tank-mixu s vhodným partnerem v závislosti na převládajícím plevelném spektru (Loop, Callisto 480 SC, Laudis OD, Story a další)
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy nebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Následné a náhradní plodiny
Pěstování následných plodin po sklizni kukuřice ošetřené přípravkem Bolton Tx je bez omezení. Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období než 150 dní po aplikaci přípravku, tak je doporučeno pouze pěstování kukuřice.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.