F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Criterium Etiketa Bezpečnostní list

Splňuje vysoká kritéria ochrany brambor proti plísni bramborové

• Dvě účinné látky
• Systémové a kontaktní působení
• Ochrana nových přírůstků v době intenzivního růstu
• Vedlejší účinnost na hnědou skvrnitost
• Velmi dobrá odolnost srážkám po aplikaci

Criterium je fungicid se systémovým a kontaktním působením určený k ochraně brambor proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti.

Účinná látka
8 % Benalaxyl, 65 % Mancozeb

Formulace
WP smáčitelný prášek

Balení
1 kg a 5 kg

Působení přípravku
Criterium je širokospektrální fungicid. Obsahuje systémovou účinnou látku benalaxyl a kontaktní mancozeb. Přípravek je velmi rychle přijímán listy a stonky a je translokován po celé rostlině, včetně nových přírůstků. Má preventivní i kurativní účinek. Optimální je jeho zařazení v první polovině postřikové sezony v době intenzivního růstu bramboru. Protože chrání i nové přírůstky, které jsou nejvíce náchylné k plísni bramborové, lze jej doporučit i do množitelských porostů.

Spektrum účinnosti
Houby rodu Plasmopara, Phytophthora, Peronospora, Pythium, Bremia.

Doporučení pro aplikaci
Přípravek se aplikuje v dávce 2–2,5 kg/ha.
Nižší dávku použijeme při slabém infekčním tlaku, kdy je i delší interval mezi ošetřeními. Při silném infekčním tlaku plísně bramborové je třeba použít vyšší dávku, tj. 2,5 kg/ha a zkrátit interval mezi ošetřeními na 10–14 dnů.
Kurativní účinek - opakovanou aplikací vyšší dávky (2,5 kg/ha po 5 dnech) zastavíme šíření plísně bramborové v již napadeném porostu.

Kombinace
Criterium lze míchat s insekticidy (Fury, Ecail Ultra) a listovými hnojivy.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.