F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Cuadro NT Etiketa Bezpečnostní list

Základní kámen pro stabilní porost i výnos

• Zvýšení odolnosti vůči poléhání
• Registrace ve všech druzích obilnin
• Flexibilní aplikační termín
• Zkrácení internodií a zesílení stébla obilnin
• Podpora tvorby kořenů - zlepšení příjmu vody a živin
• Pozitivní vliv na výši výnosu
• Registrace v semenných porostech trav

Cuadro NT je regulátor růstu a vývoje rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu určený ke zvýšení odolnosti obilnin a semenných porostů trav proti poléhání.

Účinná látka
250 g/l trinexapac-ethyl

Formulace
EC, emulgovatelný koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Cuadro NT obsahuje účinnou látku trinexapac-ethyl ze skupiny cyklohexandionů, které působí jako inhibitory enzymů v biosyntéze kyseliny giberelinové. Gibereliny jsou rostlinné hormony, které podporují prodlužovací růst. Trinexapac-ethyl účinně inhibuje jejich syntézu, a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin, zesílení stébla a k podpoře vývoje kořenů. Přípravek je převážně přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Tím dochází ke snížení celkové výšky rostlin a zvýšení odolnosti k poléhání.

Časný termín aplikace (BBCH 29–33) především výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo a má pozitivní vliv na růst kořenového systému. Díky mohutnějším kořenům mohou rostliny hospodárněji využívat vodu a lépe přijímat potřebné živiny.
Pozdější termín aplikace (BBCH 33–35 a později) má vliv zejména na zkrácení horních internodií a celkové zkrácení výšky porostu.

Doporučení pro aplikaci
Pšenice ozimá
Ošetření se provádí od konce odnožování až do fáze 5. kolénka.

Pšenice jarní
Ošetření se provádí od konce odnožování až do fáze 2. kolénka.

Ječmen ozimý
Ošetření se provádí od konce odnožování až do fáze 5. kolénka, vyšší dávka z daného rozpětí je vhodná pro časnější aplikace anebo u odrůd více náchylných k poléhání.

Ječmen jarní
Ošetření se provádí od konce odnožování až do objevení se praporcového listu. Dávka 0,4 l/ha se používá pro zpevnění stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v časnější vývojové fázi (BBCH 29–34), dávku 0,3 l/ha lze použít později ke zkrácení posledního internodia a ke snížení celkové výšky porostu (BBCH 34–37).

Oves setý
Ošetření se provádí od konce odnožování až do objevení se posledního listu.

Žito ozimé, tritikale ozimé
Ošetření se provádí od konce odnožování až do začátku metání. Dávka 0,6 l/ha se používá pro zpevnění stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání v časnější vývojové fázi (BBCH 29–39), dávku 0,3 l/ha lze použít později ke zkrácení posledního internodia a ke snížení celkové výšky porostu (BBCH 39–49).

Trávy (jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava luční, kostřava červená)
Ošetření se provádí od fáze 1. kolénka až do objevení se posledního listu (BBCH 31 až 37). Přípravek je možné použít pouze v semenných porostech. Ošetřené trávy nelze zkrmovat.

Cuadro NT je účinné již při teplotách od 7 °C. Aplikace při vysokých teplotách (nad 25 °C) se nedoporučuje. Ošetřovat nelze rostliny stresované suchem, chladem nebo jinými nepříznivými faktory. Během vegetace je povolena maximálně 1 aplikace.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.