F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Bolton Tx
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Fenova Super
Fragma Delta
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Stallion Sync TEC

Fungicidy

Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Sacron WG
Vendetta

Insekticidy

Ecail Ultra
Fury 10 EW

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Dokumentace k přípravkům v PDF formátu
HERBICIDY
Etiketa
Bezpečnostní list
Agility
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Aurora 40 WG 
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Bolton Tx
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Cetus
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Circuit Sync TEC
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Command 36 CS 
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Dicopur M 750
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Envision
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Fenova Super
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Fragma Delta
Návod k použití - doplněk
Návod k použití - doplněk
Gramin
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Lentipur 500 FW
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Quantum
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Stallion Sync TEC
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
FUNGICIDY
Etiketa
Bezpečnostní list
Criterium 
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Cuproxat SC
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Penncozeb 75 DG
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Rombus Trio
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Rubric XL
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Sacron WG
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Vendetta
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
INSEKTICIDY
Etiketa
Bezpečnostní list
Ecail Ultra
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Fury 10 EW 
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
MOLUSKOCIDY
Etiketa
Bezpečnostní list
Sluxx HP
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
REGULÁTORY RŮSTU
Etiketa
Bezpečnostní list
Cuadro NT
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Flordex
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list
Spodnam DC 
Etiketa přípravku
Bezpečnostní list

Pro zobrazení PDF souborů je potřeba Adobe Reader.


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.