F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Fenova Super Etiketa Bezpečnostní list

Správná volba proti ovsu hluchému

• Spektrum účinnosti: oves hluchý, chundelka metlice, psárka polní a další plevelné trávy
• Registrace v pšenici, žitě, tritikale a ječmeni
• Výborná selektivita
• Široké aplikační okno
• Hubení ovsa hluchého až do fáze 1–2 kolének
• Bez aplikačních omezení

Fenova Super je herbicidní přípravek ve formě emulze typu oleje ve vodě k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici ozimé a jarní, žitě ozimém, tritikale ozimém a v ječmeni ozimém a jarním.

Účinná látka
69 g/l fenoxaprop-P-ethyl

Formulace
EW, emulze typu olej ve vodě

Balení
5 l

Působení přípravku
Fenova Super je selektivní postemergentní graminicid, který má kontaktní i systémový účinek. Účinná látka je přijímána prostřednictvím zelených částí rostlin a je transportována i do kořenů a rhizomů. Zasažené trávy během 2–3 dní po aplikaci přestávají růst a nevytváří nové listy. Na starších listech se objevují chlorózy, které přechází v nekrózy listů a stonků, celá rostlina pak postupně odumírá. V závislosti na počasí a růstové fázi trav tento proces trvá 14–28 dní. Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká půda v období po aplikaci účinnost přípravku podporují. Fenova Super nemá půdní účinek.

Spektrum účinnosti
Citlivé plevele
Chundelka metlice, oves hluchý, ježatka kuří noha, béry, rosičky, psárka polní, lesknice kanárská, prosa a čirok halepský
Odolné plevele
Pýr plazivý, jílky, sveřepy, lipnice a dvouděložné plevele

Doporučení pro aplikaci
Fenovu Super lze aplikovat od 3 listů obilniny, v pšenici jarní a ozimé až do objevení se druhého kolénka, v žitě ozimém, tritikale ozimém a ječmeni ozimém až do objevení se prvého kolénka, v jarním ječmeni nejpozději do konce odnožování. Optimálního účinku se dosáhne na vzešlé trávy v aktivním růstu s dostatečnou listovou plochou, tj. od 3 listů až do konce odnožování (max. do fáze 1–2 kolének). Obilniny se ošetřují proti jednoletým travám dávkou 0,8–1 l/ha.
Nižší dávka 0,8 l/ha postačí do začátku odnožování trav, na plně odnožené trávy je třeba použít plnou dávku nejlépe v kombinaci se smáčedlem Mero v dávce 1 l/ha (s výjimkou jarního ječmene). Nedoporučujeme kombinovat s kapalným hnojivem DAM 390. Po silnějších srážkách doporučujeme aplikaci o 2–3 dny odložit do doby, než zregeneruje vosková vrstva. Porost musí být v době aplikace suchý. V jarním ječmeni nedoporučujeme aplikovat při intenzivním slunečním svitu.
Doporučená dávka vody je 200 l/ha.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.