F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Bolton Tx
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Fenova Super
Fragma Delta
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Stallion Sync TEC

Fungicidy

Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Sacron WG
Vendetta

Insekticidy

Ecail Ultra
Fury 10 EW

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Plodiny a přípravky v nich používané
HERBICIDYFUNGICIDY
INSEKTICIDYOSTATNÍ
Brambory
Cukrová řepa
Hořčice
Hrách
Chmel
Jetel luční
Kmín
Krmná řepa
Kukuřice
Len setý
Louky a pastviny
Lesy
Mák
Nezeměd. půda
Obilniny
Ovocné dřeviny
Okrasné rostliny
Réva vinná
Řepka ozimá
Slunečnice roční
Trávy
- semenné porosty
Zelenina
Zelenina brukvovitá
Železnice
Cizrna, hrachor

Pro zobrazení PDF souborů je potřeba Adobe Reader.


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.