F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Rubric® XL Etiketa Bezpečnostní list

Účinné řešení nejširšího spektra chorob obilnin

• Registrace ve všech druzích obilnin s výjimkou ovsa
• Protektivní a kurativní působení
• Dlouhodobá ochrana porostu
• Široké aplikační okno
• Výborná účinnost proti kompletnímu spektru listových chorob
• Green efekt a pozitivní vliv na výši výnosu
• Optimální pro T2 aplikace a ochranu praporcového listu

Rubric XL je postřikový systémový fungicidní přípravek určený k ochraně ozimé a jarní pšenice, ozimého a jarního ječmene, žita a tritikale proti houbovým chorobám.

Účinná látka
200 g/l azoxystrobin
100 g/l epoxiconazole

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Rubric XL je širokospektrální systémový fungicid s protektivním a kurativním účinkem. Obsahuje dvě účinné látky, azoxystrobin a epoxiconazole. Azoxystrobin patří do skupiny strobilurinových derivátů, působí systémově a translaminárně a má velmi široké spektrum účinku. Svým působením zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Azoxystrobin má dlouhodobou účinnost, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 až 6 týdnů. Navíc je nositelem tzv. green efektu, kdy ošetřené rostliny jsou déle zelené a tedy mohou delší dobu tvořit a ukládat asimiláty do zrn, což má pozitivní vliv na výši výnosu. Epoxiconazole patří do skupiny triazolů. Svým působením blokuje syntézu C-14-demethylasy, a tím tvorbu buněčných membrán patogenů. Epoxiconazole je po aplikaci rychle přijímán listy a rozváděn xylémem do dalších částí rostliny. Má širokospektrální účinnost s protektivním, kurativním a eradikativním působením.

Doporučení pro aplikaci
Rubric XL působí proti kompletnímu spektru listových chorob obilnin.
Je mimořádně vhodný pro tzv. T2 aplikace, to znamená pro ochranu zejména praporcového listu a klasu během metání.
Vhodný termín ošetření je dán konkrétním tlakem chorob v daném období. Aplikaci je vhodné provádět preventivně anebo na počátku infekce.
V pšenici, žitě a tritikale se Rubric XL aplikuje zpravidla ve fázi BBCH 37–59, v dávce 0,75–1 l/ha. Nižší dávka je obvykle dostatečná při nižším infekčním tlaku chorob anebo v systému několika fungicidních aplikací.
V jarním ječmeni se začíná ošetřovat zpravidla o něco dříve. Aplikovat lze již na začátku sloupkování, tj. počínaje BBCH 30, v dávce 0,75–1 l/ha, samozřejmě vždy s ohledem na konkrétní tlak chorob a vývoj počasí v daném období.
Doporučené množství vody je 200–300 l/ha.
Ošetření se nedoporučuje při teplotách nad 25 °C. Během sezony je povolena max. 1 aplikace.
U žita účinkuje na rez žitnou, rez plevovou, rynchosporiovou skvrnitost a padlí travní.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.