F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Sacron WG Etiketa Bezpečnostní list

Flexibilní a ekonomicky výhodné řešení ochrany brambor proti plísni bramborové

• Lokálně systémový způsob účinku
• Preventivní i kurativní působení včetně tzv. stop efektu
• Vysoká odolnost srážkám po aplikaci
• Výhodný tank-mix partner pro kontaktní přípravky

Sacron WG je fungicidní přípravek s lokálně systémovým působením k ochraně brambor proti plísni bramborové.

účinná látka
450 g/kg Cymoxanil

Formulace
WG, ve vodě dispergovatelné granule

Balení
1 kg

Působení přípravku
Sacron obsahuje účinnou látku cymoxanil, která má lokálně systémové účinky. V rostlinách je rozváděna translaminárně, tj. z jedné strany listu na druhou. Působí preventivně, kurativně a antisporulačně, kdy zastavuje šíření infekce z napadených částí rostlin na zdravé. Rychlý příjem a transport cymoxanilu v pletivech ošetřených rostlin umožňuje zajistit vysoký stupeň účinnosti i v podmínkách příznivých pro šíření a rozvoj plísně (deštivé období).

Spektrum účinnosti
Přípravek spolehlivě řeší plíseň bramborovou a zároveň vykazuje významnou vedlejší účinnost proti hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani).

Doporučení pro aplikaci
Sacron se aplikuje obvykle preventivně v dávce 0,22 kg/ha v intervalu 7–10 dnů v závislosti na infekčním tlaku. Při očekávaném silném infekčním tlaku je třeba interval mezi aplikacemi zkrátit.
Přípravek je vhodné použít zejména v první polovině postřikové sezony při akutním nebezpečí napadení a při silném infekčním tlaku. Vzhledem k vlastnostem přípravku je možné také kurativní ošetření při napadení porostu.

Mísitelnost
S ohledem na termín a účel ošetření v rámci fungicidních sledů ochrany jsou vhodné tank-mix aplikace s kontaktními fungicidy na bázi mancozebu, např. Penncozeb 75 DG.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.