F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Rubric XL
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Vendetta Etiketa Bezpečnostní list

Nová dimenze ochrany brambor proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti listů

• Unikátní spojení dvou osvědčených účinných látek
• Registrovaná účinnost proti plísni bramborové i hnědé skvrnitosti
• Výborná účinnost na obě choroby
• Vysoký stupeň ochrany hlíz
• Vedlejší účinnost proti Sclerotinii
• Optimální pro druhou polovinu vegetace

Vendetta je postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu k ochraně brambor proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti listů bramboru.

účinná látka
375 g/l fluazinam
150 g/l azoxystrobin

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
1 l

Působení přípravku
Vendetta je kombinací dvou účinných látek fluazinamu a azoxystrobinu, které se ve své účinnosti vzájemně velmi dobře doplňují. Fluazinam je kontaktní látka ze skupiny nitroanilinů. Působí protektivně, má dlouhodobý reziduální účinek. Azoxystrobin patří mezi tzv. strobiluriny, má systémové a translaminární vlastnosti. Působí především protektivně, a proto musí být použit nejlépe před anebo nejpozději na počátku infekce. Obě účinné látky mají antisporulační efekt. Fluazinam je účinný především proti plísni bramborové, zatímco azoxystrobin má vysokou účinnost zejména proti hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani).

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí preventivně, nejlépe na základě signalizace anebo v době, kdy jsou lokální podmínky příznivé pro vývoj choroby. Při absenci signalizace se s ochranou proti plísni začíná zpravidla v době uzavření natě v řádcích. Ošetření proti plísni bramborové zároveň řeší napadení hnědou skvrnitosti listů bramboru.

Přípravek lze aplikovat kdykoliv během vegetace, nicméně vzhledem ke způsobu účinnosti je použití vhodné zejména ve druhé polovině vegetace, tedy v době ukončení růstu natě. Obě účinné látky mají antisporulační účinek, který brání tvorbě zoospor. Přípravek zároveň na povrchu půdy vytváří film, který brání průniku zoospor k hlízám. Proto je aplikace vhodná i v závěru vegetace pro maximální ochranu hlíz.

Vendetta se aplikuje v dávce 0,5 l/ha, povoleny jsou maximálně 3 aplikace.
Interval mezi jednotlivými aplikacemi by měl být 7–14 dní v závislosti na tlaku chorob.
Doporučené množství vody je 200–500 l/ha v závislosti na velikosti porostu.
K zabránění vzniku rezistence se doporučuje přípravek Vendetta v rámci postřikových fungicidních sledů střídat s přípravky na bázi účinných látek s odlišným mechanismem působení.
Přípravek vykazuje účinnost i proti sklerotiniovému zahnívání stonků (Sclerotinia sclerotiorum). Tato méně častá choroba natě způsobuje předčasné vadnutí listů v důsledku napadení a následnému zlomení stonku (obdobně jako u řepky). Napadení je podporováno zamokřenou půdou, vlhkým počasím a poraněním stonku např. v důsledku vstupů do porostu. Obecně náchylnější jsou vzrůstnější odrůdy bramboru.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.